Sonja Šćekić

Direktorka Sigurne kuće u Nišu Sonja Šćekić kazala je da je neophodno da se mnogo radi na prevenciji partnerskog nasilja kod mladih i da je važno da devojke prepoznaju osobine i ponašanje potencijalnog nasilnika.

“Mladi su ti koji mogu da utiču na menjanje predrasuda koje se tiču nasilja , mladi su ti koji menjaju svet i oni će sutra sklapati barakove tako da mislim da je od izuzetne važnosti bavite se prevencijom partnerskog nasilja kod mladih. Neophodno je da kod mladih devojaka razvijemo svest o partnerskom nasilju i pomognemo im da potencijalnog nasilnika prepoznaju na vreme“, kazala je Šćekić za SE Serbia News.

Prema istraživanju “Mladi i partnersko nasilje“ koje je ona sprovela sa studentima Filozofskog i Pravnog fakulteta u Nišu 37 odsto mladih bili su svedoci partnerskog nasilja drugih osoba. Njih 14 odsto kazalo je da im partner odnosno partnerka kontroliše kretanje dok je 6 odsto njih kazalo da trpe poniženje od pratnera ili partnerke, a 28 odsto mladih navelo je da je njihov partner ili partnerka sklona ispoljavanju ljubomore i posesivnosti.

“Mislim da je važno da mlade devojke , ukoliko se one ili neko koga poznaju nalazi u vezi koja ima elemente nasilja, da znaju da to što se događa nisu uobičajne “dečije svađe“ koje će proći same od sebe“, istakla je Šćekić.

Ona je dodala da mlade devojke trebaju biti upoznate sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici.

“Ime zakona sadrži termin porodično nasilje, ali se pod njim podrazumevaju i vanbračne zajednice, kao i emotivne veze. Novine u odnosu na raniji zakon su hitne mere zaštite od nasilja u porodici – zabrana prilaska i komunikacije žrtvi i udaljenje počinioca nasilja iz stana, zatim uvedena su nova krivična dela – proganjanje i polno uznemiravanje“, rekla je Šćekić.

Foto: https://pixabay.com/

Ona nam je kazala i neke od osobina po kojima se nasilnik prepoznaje:

Ljubomora  – karakteristiično je da nasilnik često, žrtvi svoje ponašanje objašnjava kao razlog prevelike ljubavi koju oseća prema njoj.

Nasilnik će žrtvi stalno da prigovara kako flertuje sa drugim , braniće joj da razgovara sa drugim muškarcima i devojke moraju da znaju da ljubomora nije znak ljubavi već znak kontrole, nesigurnosti i posesivnosti.

Ljubav na prvi pogled – Nasilnik je obično slatkorečiv žrtvi i govori da nikada nije nikog voleo kao nju, da je na prvi pogled znao da je ona žena njegovog života i mnoge žrtve nažalost poveruju i zasnuju bračnu zajednicu nakon kraćeg zabavljanja.

Kontrola – Nasilnik stalno kontroliše žrtvu  i govori da je to zbog velike brige prema njoj, vremenom će sve to biti gore, pa će joj određivati šta može da obuče, kada može da izađe, sa kim će da razgovara, nakon toga će početi da je progoni, prati, da traži od prijatelja da je prate.

Izolacija – Nasilnik će postepeno žrtvu da izoluje od svih, drugarica, prijatelja, porodice. Govoriće joj da su svi loši, da joj svi loše misle, da joj svi loše žele i da joj svi oni donose samo probleme i da je jedino on voli i misli na njeno dobro.

Krivica  – Nasilnik će za svaki svoj problem da okrivljuje žrtvu i tražiće da se ponaša onako kako on hoće kako ga ne bi povređivala.

Hipersenzitivnost – Jedna od osobina nasilnika je da se lako vređa, i da burno reaguje na najmanji povod, odnosno da ima neprimerene reakcije.

Jedna osoba – dve ličnosti – Nasilnik ume da se ponaša tako da je u jednom trenutku dobro raspoložen , već u drugom vređa žrtvu i upotrebljava fizičku silu. Na taj način on uspostavlja moć i kontrolu nad žrtvom.

Podsećamo i da svako mora policiji ili javnom tužiocu da prijavi bez odlaganja nasilje u porodici ili neposrednu opasnost od njega.

  • POLICIJA 192
  • Prijava nasilja u porodici 0800-100-600
  • Ženski centar SOS telefon protiv nasilja nad ženama i decom radnim danom (10 – 20h) 2645-328
  • SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja (14-18h) 3626-006
  • SOS Dečja linija “Broj za problem tvoj” besplatni i poverljivi pozivi (0-24h) 0800-123456
  • SOS Centar za mlade (18-22h) 3192-782
  • Autonomni ženski centar – SOS telefon za podršku ženama žrtvama nasilja – 0800 100 007 (od 10h do 20h radnim danima)
  • Sigurna kuća
  • Ženska psihološka i pravna podrška 

Pročitajte i Centar za devojke: “Femicid mora da se posmatra kao posebno krivično delo”.

Rad medija SE serbianews podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.