zagađenje vazduha

Na konferneciji “Šta diše Leskovac” Tima 42 na kojoj je predstvaljena publikacija “Ocena stanja kvaliteta vazduha u Leskovcu” rečeno je da Leskovac još uvek nema registar zagađivača vazduha. U publikaciju koju su predstavili prikupljeni su važni podaci po pitanju zagađenja vazduha ali je naglašeno da ocena nije potpuna jer u Leskovcu registar zagađivača još uvek ne postoji u onom formatu kako je zakon propisao.

Ispred Tima 42 govorila je Ana Pecarski koja je istakla da su proteklih 8 meseci u saradnji sa lokalnom samoupravom, ustanovama, institucijama i udruženjiima, kao i zainteresovanim građanima radili na ovoj publikaciji.

Tokom događaja se obratila i Sara Stamenković ispred Beogradske otvorene škole koja je istakla značaj teme kvaliteta vazduha, ali i ovakvih događaja i dijaloga samog po sebi bez kog se ne može doći do promena koje će imati pozitivan efekat na naše društvo.

“Društvu su potrebne reforme u mnogim oblastima, ali do njih možemo doći samo dijalogom i malim koracima kojima ćemo zaista i vršiti promenu”, istakla je Sara.

U konferenciji su učestvovali i predstavnici novoosnovane mreže organizacija Eko blok, Nataša Gligorijević i Milenko Jovanović. Nataša se osvrnula na samu mrežu i naglasila da ova mreža okuplja organizacije sa konkretnim i srodnim izazovima u lokalnim zajednicama, i da joj je cilj da pruži podršku lokalnim inicijativama i zagovara za izdvajanje budžeta i konkretna rešenja za problem  zagađenja vazduha.

Milenko Jovanović se u svom izlaganju fokusirao na goruće probleme koji postoje u našem sistemu i istakao da mu je jako drago da je ponovo u Leskovcu, ali da nažalost uvek nailazi na iste probleme po pitanju zagađenja vazduha, a to je nespremnost lokalne samouprave i države da efikasnije reaguje u ovakvim situacijama.

Predstavnica Zavoda za javno zdravlje, Vanja Ilić, istakla je značaj samog dokumenta ocene stanja kvaliteta vazduha koji će služiti kao dobra polazna tačka za dalje aktivnosti na unapređenju kvaliteta vazduha u Leskovcu. Ona je kazala da je dijalog i saradnja civilnog sektora, lokalnih ustanova i građana veoma važna i da je ovo možda mali, ali veoma značajan korak za grad Leskovac.

Konferencija “Šta diše Leskovac” završni je događaj projekta “Dijalog za bolji vazduh” koji je deo projekta “Dijalog promena” Beogradske otvorene škole, a finansiran je od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.