Direktor škole ETŠ Mija Stanimirović Aleksandar Stevanović kaže da se mladi najčešće opredeljuju za programiranje jer je velika potražnja u IT sektoru, ali da pored toga učenici biraju i smer tehničar multimedije, a na smeru gde se bave dijagnostikom vozila, posle 10 generacija, imaju i jednu devojčicu.

“Naši učenici ostvaruju sjajne rezultate, možemo da se pohvalimo time da smo prvi iz multimedije, drugi iz programiranja u državi. Učestvujemo na takmičenju “Galaksija kup” gde smo osvojili drugo mesto. Naši đaci ozbiljno uče i to znanje su pokazali na svim takmičenjima na kojima smo učestvovali“, rekao je Stevanović.

Kako kaže nakon završene škole učenici mogu odmah da dobiju posao jer je velika potražnja za radnom snagom iz obrazovnih profila ove škole.

“Imamo odličan studio za multimediju, izgleda kao TV studio manjih televizija sa svom opremom. Prostor je takav kakav treba da bude gde deca mogu da stiču praktična znanja kako bi mogli da se uključe u proces rada. Naši đaci se sa tog smera zapošljavaju u televizijama grada Niša. Na smeru dijagnostike vozila trudimo se da idemo u korak sa vremenom. Imamo automobile sa sve više struje do onih koji su samo sa strujom. Smerovi vezani za programiranje i informacione tehnologije jesu najpopularniji i drago mi je što deca slede trendove jer je trenutno i najveća potražnja za tim profilima radnika“, kaže Stevanović.

Foto: SE Serbia News

U školi ETŠ Mija Stanimirović velika pažnja se posvećuje praksi, ali kako kaže direktor ove obrazovne ustanove, potrebno je da deca budu još više uključena tokom školovanja u rad firmi koje bi njima bile potencijalni poslodavci nakon završetka školovanja.

“Imamo problem za inforamacione tehnologije sa praksom zato što programerske kuće neće da prime decu na praksi jer se plaše za svoje resurse i misle da učenici nisu dovoljno kompetentni da se uključe u njihov proizvodni prosec. Nadam se da će se to promeniti i da će učenici imati više prilika da učestvuju u toj proizvodnji“, kazao je direktor.

Kako je dodao prošle godine su organizovali i Sajam zapošljavanja u školi i pozvali sve firme koje se bave elektronikom da se učenici upoznaju sa potencijalnim poslodavcima.

“Ono što je problem naših učenika je neodostatak motivacije za posao, plata je mala kažu, a sa druge strane treba im najmanje dva meseca posle škole i ne mogu odmah da počnu da rade. Još uvek vlada neko mišljneje da od povremenih poslova može da se živi , mislim da još nisu svesni da socijalno, zdravstveno i redovna plata nečemu služe“, ističe Stevanović.

U ovoj školi ima devet puta više dečaka nego devojčica što zaposleni u školi žele da promene te su prošle godine u sklopu promocije imali osvrt ka devojčicama kako bi podstakli i njihovo interesovanje za tehničke nauke.

Foto: SE Serbia News

“Mislim da bismo imali veće interesovanje za školu kada bi broj devojčica bio veći, u ovom trenutku imamo 80 devojčica na skoro 800 đaka što je samo 10 odsto ali iako ih je malo vrlo su dominantne“, rekao je on.

Kaže da mladima neodostaju bolji uslovi za rad i obrazovanje kao i promocija pravih vrednosti.

“Meni je žao što je porodica izgubila značajnu ulogu u našem društvu. Sve manje mladih se venačava, sve manje mladih želi decu i sve je usmereno da se zarade velike i brze pare. Meni je i jako važno da mladi vode računa o svom zdravlju jer vidim da sve manje razmišljaju o tome“, kaže on.

Kako je dodao najvažnija je porodica i šta mladi nose od kuće i nakon toga škola koja bi isto trebala da ima vaspitnu ulogu. Misli da ne nedostaju toliko psiholozi i pedagozi u školama jer mladi retko koriste i one resurse koje već imaju, ali da je potrebno da se sa njima radi i da se motivišu da razgovaraju ako postoji neki problem.

“Ja sam sinoć imao matursko veče i tamo su svi bili veseli, srećni. Ja lično bih voleo da im ceo život tako protekne u onoj sreći koju sam sinoć video”, rekao je Stevanović.

Rad medija SE serbianews podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.