Foto: https://www.ni.vi.sud.rs/

Viši javni tužilac posebnog odeljenja za sprečavanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu je odbio da postupa po krivičnim prijavama koje je Autonomni ženski centar podneo protiv sudija i tužilaca u Pirotu, i iste je prosledio Višem javnom tužilaštvu u Pirotu. Krivične prijave su podnete zbog femicida koji se dogodio u Pirotu kada je Sanju Manojlov ubio njen bivši partner koga je ona osam puta prijavljivala policiji i kome tada nije određen pritvor.

“Takva odluka višeg javnog tužioca ne bi bila sporna da Autonomni ženski centar nije podneo krivične prijave zbog sumnje da su sudije i tužioci iz Pirota učinili krivično delo iz čl. 361 KZ, a ne iz čl. 360 KZ kako je to navedeno u dopisu tužilaštva. Imajući u vidu da, u skladu sa čl. 2 st. 1 tač. 3 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, krivično delo iz čl. 361 KZ spada u nadležnost Posebnih odeljenja viših sudova za sprečavanje korupcije, Autonomni ženski centar je uputio dopis postupajućem tužiocu da predmete vrati na nadležnost i nastavi postupanje po prijavama”, kažu u AŽC-u.

Podsetimo, Autonomni ženski centar je, na osnovu Izveštaja Zaštitnika građana u slučaju postupanju institucija nakon ubistva žene u Pirotu, podneo krivične prijave protiv sudija Osnovnog suda u Pirotu i tužilaca Osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu, zbog sumnje da su izvršili krivično delo nesavestan rad u službi iz čl. 361 Krivičnog zakonika.

“Smatramo da su kao službena lica prekršili čl. 313 i 314 Zakonika o krivičnom postupku, te na taj način prekršili čl. 18, 24 i 25 Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 2, 3, 8 i 13 ratifikovane Konvencije Saveta Evrope za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i čl. 5, 34, 50 i 51 Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije), na taj način što su očigledno nesavesno postupali u vršenju službe, iako su bili dužni i mogli biti svesni da usled toga može nastupiti teška povreda prava drugog, te je takva teška povreda i nastupila u vidu povrede prava na život i nastupanja smrti sada pokojne Sanje Manojlov”, navodi se na sajtu autonomnog ženskog centra.

Pročitajte i Direktorka sigurne kuće Sonja Šćekić: “Važno je da devojke prepoznaju osobine potencijalnog nasilnika”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *